კლასიკო

წელი ტურნირი ქალაქი წყვილი ანგარიში შედეგი
1902 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-3 მოგება
1906 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-2 მოგება
1913 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 7-0 მოგება
1913 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1914 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
1914 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-2 მოგება
1916 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1916 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1916 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1916 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
1916 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 6-6 ფრე
1916 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-2 წაგება
1917 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1917 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 4-1 მოგება
1918 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-2 მოგება
1920 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1920 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 7-1 მოგება
1921 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1926 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-5 მოგება
1926 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1927 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1927 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-5 მოგება
1927 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-5 მოგება
1927 მოსამზადებელი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1927 მოსამზადებელი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1929 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1929 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1930 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-4 წაგება
1930 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 5-1 წაგება
1931 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1931 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-0 ფრე
1932 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
1932 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1932 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1932 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1933 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1933 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1934 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 5-1 წაგება
1934 ლა ლიგა ბარსელონა ბარელონა-რეალი 1-2 წაგება
1934 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-0 წაგება
1935 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-0 მოგება
1935 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 8-2 წაგება
1936 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-3 წაგება
1936 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
1936 თასი (ფინალი) ვალენსია რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1940 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-4 მოგება
1940 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-3 მოგება
1940 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1940 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1941 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1941 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-2 მოგება
1942 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-2 წაგება
1942 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-3 წაგება
1943 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-5 ფრე
1943 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
1943 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1943 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 11-1 წაგება
1943 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1943 ამხანაგური აბრსელონა ბარსელონა-რეალი 4-0 მოგება
1944 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1944 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1945 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-0 მოგება
1945 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1946 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1946 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-2 წაგება
1947 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
1947 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1948 ლა ლიგა ბარსელონა ბარელონა-რეალი 4-2 მოგება
1948 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1948   ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1948   მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1949 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1949 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-2 მოგება
1950 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-3 წაგება
1950 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 6-1 წაგება
1951 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 7-2 მოგება
1951 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
1952 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 4-2 მოგება
1952 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 5-1 წაგება
1953 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1953 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1954 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-1 მოგება
1954 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 5-0 წაგება
1954 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1954 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1955 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1955 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
1956 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
1956 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1957 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1957 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1957 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
1957 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 6-1 მოგება
1958 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-2 წაგება
1958 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
1959 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რალი 4-0 მოგება
1959 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1959 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-4 მოგება
1959 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1959   მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-3 წაგება
1960 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1960 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1960 ჩ. ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1960 ჩ. ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-3 წაგება
1961 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონ-რეალი 3-5 წაგება
1961 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-2 წაგება
1961 ჩ. ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
1961 ჩ. ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1962 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1962 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1962 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1962 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-3 წაგება
1963 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-5 წაგება
1963 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1964 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1964 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-0 წაგება
1965 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1965 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
1966 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1966 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-3 მოგება
1967 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1967 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1968 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1968 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1968 თასი (ფინალი) მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1968   კადისი ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1969 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1969 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1970 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1970 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-3
1970 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1970 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1971 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-1 წაგება
1971 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1972 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1972 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1973 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1973 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-0 ფრე
1974 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1974 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-5 მოგება
1974 თასი (ფინალი) მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-0 წაგება
1975 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1975 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1976 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1976 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-2 მოგება
1977 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1977 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1978 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-3 წაგება
1978 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-0 წაგება
1979 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
1979 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1980 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-2 წაგება
1980 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1981 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1981 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
1982 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1982 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1982 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1983 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1983 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-2 მოგება
1983 თასი (ფინალი) სარაგოსა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1983 მშვიდობის თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
1983 მშვიდობის თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1984 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1984 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1985 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
1985 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-3 მოგება
1985 ლიგის თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1985 ლიგის თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1986 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
1986 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1986 ლიგის თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
1986 ლიგის თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-4 მოგება
1987 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
1987 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1987   ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1987   მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-0 ფრე
1988 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
1988 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1988 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1988 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1989 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
1989 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-2 წაგება
1990 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-1 მოგება
1990 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-2 წაგება
1990 თასი (ფინალი) ვალენსია ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
1990 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-1 წაგება
1990 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
1991 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1991 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-0 წაგება
1991 ამხანაგური მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1991 ამხანაგური ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1992 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1992 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1993 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1993 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
1993 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1993 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
1994 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
1994 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
1994 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-0 მოგება
1994   მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
1995 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
1995 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 5-0 წაგება
1996 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1996 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1997 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1997 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
1997 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
1997 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
1998 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
1998 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
1998 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-3 მოგება
1998 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1999 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
1999 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
2000 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
2000 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-0 წაგება
2001 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
2001 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
2002 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
2002 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
2002 ჩ. ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-2 წაგება
2002 ჩ. ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
2003 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
2003 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
2004 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
2004 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-2 მოგება
2005 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
2005 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-2 წაგება
2006 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-3 მოგება
2006 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
2007 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
2007 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-3 ფრე
2008 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-1 წაგება
2008 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
2008-09 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-0 მოგება
2008-09 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-6 მოგება
2009-10 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-0 მოგება
2009-10 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-2 მოგება
29.11.2010 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-0 მოგება
16.04.2011 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
20.04.2011 თასი (ფინალი) ვალენსია ბარსელონა-რეალი 0-0 (0-1 დ.დ) წაგება
27.04.2011 ჩემპიონთა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-2 მოგება
03.05.2011 ჩემპიონთა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
14.08.2011 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-2 ფრე
17.08.2011 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
10.12.2011 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-3 მოგება
18.01.2012 თასი (1/4) მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-2 მოგება
25.01.2012 თასი (1/4) ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
21.04.2012 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
23.08.2012 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 3-2 მოგება
29.08.2012 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
07.10.2012 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
30.01.2013 თასი (1/2) მადრიდი რეალი-ბარსელონა 1-1 ფრე
26.02.2013 თასი (1.2) ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-3 წაგება
02.03.2013 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
26.10.2013 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
23.03.2014 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-4 მოგება
17.04.2014 თასი (ფინალი) ვალენსია ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
25.10.2014 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
22.03.2015 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
21.11.2015 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-4 მოგება
02.04.2016 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
03.12.2016 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
23.04.2017 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-3 მოგება
30.07.2017 ამხანაგური მაიამი რეალი-ბარსელონა 2-3 მოგება
13.08.2017 სუპერ თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-3 წაგება
16.08.2017 სუპერ თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
23.12.2017 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-3 მოგება
06.05.2018 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-2 ფრე
28.10.2018 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 5-1 მოგება
06.02.2019 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-1 ფრე
27.02.2019 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-3 მოგება
02.03.2019 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
18.12.2019 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-0 ფრე
01.03.2020 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-0 წაგება
24.10.2020 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-3 წაგება
10.04.2021 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 2-1 წაგება
24.10.2021 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
12.01.2022 სუპერ თასი რიადი ბარსელონა-რეალი 2-3 წაგება
20.03.2022 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-4 მოგება
24.07.2022 ამხანაგური ლას ვეგასი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
16.10.2022 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-1 წაგება
15.01.2023 სუპერ თასი რიადი რეალი-ბარსელონა 1-3 მოგება
02.03.2023 თასი მადრიდი რეალი-ბარსელონა 0-1 მოგება
19.03.2023 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 2-1 მოგება
05.04.2023 თასი ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 0-4 მოგება
30.07.2023 ამხანაგური არლინგტონი ბარსელონა-რეალი 3-0 მოგება
28.10.2023 ლა ლიგა ბარსელონა ბარსელონა-რეალი 1-2 წაგება
14.01.2024 სუპერ თასი რიადი რეალი-ბარსელონა 4-1 წაგება
21.04.2024 ლა ლიგა მადრიდი რეალი-ბარსელონა 3-2 წაგება
თამაში: 291 მოგება: 121 ფრე: 61 წაგება: 109 ბურთების შეფარდება: 506-475